ÁSZF

Általános szerződési feltételek

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint megrendelő a https://reachit.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy elismeri és elfogadja a polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77-6:81.§-ai alapján készített általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF).

 

Kérjük, amennyiben szolgáltatást kíván megrendelni cégünktől, figyelmesen olvassa el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, és azután vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha a jelen ÁSZF rendelkezéseivel egyetért, és azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

A jelen dokumentum kizárólag elektronikus úton került megküldésre, és elérhető a https://reachit.hu/ jogi dokumentumok fül alatt. A jelen ÁSZF szerint létrejött szerződés a Ptk. rendelkezései értelmében távollévők közötti szerződésnek minősül.   1. A weboldal üzemeltetője: 

 

Cégnév: ReachIT Kft.
Cím: 2030 Érd, Felső u. 142/b
Telefon: +36306420010
E-mail: info@reachit.hu
Internet: https://reachit.hu
Bejegyző hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-09-195587
Adószám: 25126091-2-13, HU25126091
Kamara: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
Tárhelyszolgáltató: EZIT Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22., info@ezit.hu)  1. Megrendelhető szolgáltatások köre

 

Web- és online felhő alkalmazás fejlesztés

Informatikai rendszer üzemeltetés és karbantartás 

Rendszergazda szolgáltatások

IT konzultáció

Kamera, beléptető és riasztó telepítés, karbantartás és üzemeltetés  1. Szolgáltatások megrendelésének menete 

 

A 2. pont szerinti szolgáltatások megrendelésére a kapcsolatfelvételi űrlapon szereplő bármely kapcsolati formában (e-mail, telefon, űrlap kitöltése, postai úton)  előzetes egyeztetést követően van lehetőség. 

 

A kapcsolatfelvételt követően, cégünk 72 munkaórával az Ön üzenetének megérkezését követően igyekszik válaszolni a kért formában. 

 

A kért formában megtett válaszunk ajánlatnak minősül. Az ajánlatot Ön jogosult elfogadni, vagy annak elfogadását megtagadni, vagy további módosítást kérni. 

 

A vállalkozói szerződés megkötésére személyesen vagy e-mailben vagy egyéb digitális formában kerül sor. A vállalkozói szerződésben meghatározott vállalkozói díj mindig egyedi kalkuláció eredménye.   1. Teljesítés

 

A megrendelő részéről az ellenszolgáltatás teljesítésére a következő formában van lehetőség: 

 

  1. Készpénzzel 

 

A készpénzes teljesítésre a vállalkozó teljesítésével egyidejűleg kerül sor, a szolgáltatás átvételét követően. Rendszeres, időközönként visszatérő szolgáltatás esetében a felek havonta egy fix napot is meghatározhatnak teljesítésre. 

 

  1. Utalás

 

A szolgáltatás ellenértékeként teljesítendő vállalkozói díjat a vállalkozó 

FORINT esetén: UniCredit banknál vezetett 10918001-00000077-31920009

EURO esetén: Wise EURO Swift: TRWIBEB1XXX, BE90 9679 0696 6332

 számú bankszámlájára utalással kell teljesíteni a teljesítést követő 8 napon belül.  1. Szavatosság és jótállás 

 

A szavatossággal és jótállással kapcsolatosan a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a felek között létrejött vállalkozói szerződés rendelkezései az irányadók.   1. Panaszkezelés 

 

A szolgáltatással kapcsolatos minden panaszát és kifogását a vállalkozóhoz eljuttatott panaszban tudja eljuttatni, melynek elérhetőségét a „Kapcsolat” menüpontban találja. A panaszról jegyzőkönyv készül. A panaszt az üzemeltető a beérkezéstől számított 30 napon belül megvizsgálja, és arra indokolt választ ad. A panasz elutasítása esetén az elutasítást indokolni köteles. 

 

 A felek közötti jogvitákat békés úton, tárgyalásos alapon rendezik, elsősorban a fogyasztó lakóhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság, illetve békéltető testület előtt. A peren kívüli egyeztetés sikertelensége esetén a felek jogosultak bírósághoz fordulni.   1. Egyéb rendelkezések 

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

 

Az üzemeltető fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására, melyet az érintettek a menüpontban érhetnek el.   

 

Az adatvédelmi kérdésekre külön adatvédelmi tájékoztató készül, mely az érintettek számára a „Adatvédelem” menüpontban érhető el. 

 

Érd, 2024 január hó 1. napján.